2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció d'Empreses (2012)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16625105 DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES Únic anual
Obligatòria 3
16625104 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA Únic anual
Obligatòria 6
16625101 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING Únic anual
Obligatòria 6
16625102 ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ Únic anual
Obligatòria 6
16625103 ESTRATÈGIES FINANCERES Únic anual
Obligatòria 6
16625106 SIMULACIÓ EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
16625301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16625219 COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS Únic anual
Optativa 3
16625201 EMPRENEDORIA Únic anual
Optativa 3
16625221 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Únic anual
Optativa 3
16625222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Únic anual
Optativa 6
16625223 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III Únic anual
Optativa 12
16625224 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT IV Únic anual
Optativa 12
16625205 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ Únic anual
Optativa 3
16625217 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES Únic anual
Optativa 3
16625202 HABILITATS DIRECTIVES Únic anual
Optativa 3
16625212 INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA Únic anual
Optativa 3
16625501 PRÀCTIQUES Únic anual
Pràctiques Externes optatives 12
16625214 PROCÉS D'INVESTIGACIÓ Únic anual
Optativa 3
16625203 PROCÉS DE CONSULTORIA Únic anual
Optativa 3
16625218 PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS Únic anual
Optativa 3
16625216 RESPONSABILITAT SOCIAL I GOVERNANÇA Únic anual
Optativa 3
16625210 TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I Únic anual
Optativa 3
16625211 TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA II Únic anual
Optativa 3
16625208 TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I Únic anual
Optativa 3
16625209 TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA II Únic anual
Optativa 3
16625215 VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA Únic anual
Optativa 3