2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció d'Empreses (2012)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16625105 DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES AN
Obligatòria 3
16625104 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA AN
Obligatòria 6
16625101 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING AN
Obligatòria 6
16625102 ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ AN
Obligatòria 6
16625103 ESTRATÈGIES FINANCERES AN
Obligatòria 6
16625106 SIMULACIÓ EMPRESARIAL AN
Obligatòria 3
16625301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16625219 COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS AN
Optativa 3
16625201 EMPRENEDORIA AN
Optativa 3
16625221 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
16625222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 6
16625223 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III AN
Optativa 12
16625224 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT IV AN
Optativa 12
16625205 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ AN
Optativa 3
16625217 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES AN
Optativa 3
16625202 HABILITATS DIRECTIVES AN
Optativa 3
16625212 INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA AN
Optativa 3
16625501 PRÀCTIQUES AN
Pràctiques Externes optatives 12
16625214 PROCÉS D'INVESTIGACIÓ AN
Optativa 3
16625203 PROCÉS DE CONSULTORIA AN
Optativa 3
16625218 PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS AN
Optativa 3
16625216 RESPONSABILITAT SOCIAL I GOVERNANÇA AN
Optativa 3
16625208 TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I AN
Optativa 3
16625215 VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA AN
Optativa 3