2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció d'Empreses (2012)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16625104 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA 1Q
Obligatòria 6
16625101 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16625102 ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ 1Q
Obligatòria 6
16625103 ESTRATÈGIES FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16625106 SIMULACIÓ EMPRESARIAL 1Q
Obligatòria 3
16625105 DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES 2Q
Obligatòria 3
16625301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN conv. única
Treball fi de màster 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16625219 COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS 2Q
Optativa 3
16625201 EMPRENEDORIA 2Q
Optativa 3
16625202 HABILITATS DIRECTIVES 2Q
Optativa 3
16625212 INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA 2Q
Optativa 3
16625214 PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 2Q
Optativa 3
16625203 PROCÉS DE CONSULTORIA 2Q
Optativa 3
16625218 PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS 2Q
Optativa 3
16625216 RESPONSABILITAT SOCIAL I GOVERNANÇA 2Q
Optativa 3
16625210 TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I 2Q
Optativa 3
16625215 VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 2Q
Optativa 3