2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció d'Empreses (2012)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:

L'objectiu general de la titulació és formar un professional/investigador amb coneixements avançats en l'àmbit de la direcció d'empreses.

En la seva orientació professionalitzadora pretén desenvolupar les habilitats necessàries per assolir nivells d'excel·lència en competències directives, proporcionant una visió global de l'organització que tingui en compte la importància de les diferents àrees funcionals i la seva interrelació. Tanmateix pretén capacitar l'estudiant per enfrontar-se als reptes que planteja la presa de decisions en l'entorn canviant, globalitzat i altament competitiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial. En la seva orientació de recerca, es pretén dotar els estudiants de les eines metodològiques d'anàlisi necessàries per a la identificació i tractament de problemes d'investigació, així com del coneixement de les principals tendències de recerca en les diferents àrees de l'Economia de l'Empresa. "


FIGURES:

Responsable de persones, gestor, comandament intermig, alta direcció, investigador, consultor, docent.


FUNCIONS I TASQUES:

Els titulats en aquest màster podran desenvolupar la seva activitat professional en la direcció d'empreses públiques o privades o en qualsevol de les seves àrees funcionals (màrqueting, producció, administració, gestió financera, recursos humans, etc.). Podran exercir càrrecs de responsabilitat que impliquin la direcció de persones, pressupostos, plans o projectes en empreses de qualsevol mida o sector productiu. D'altra banda, aquells titulats que hagin optat per l'orientació de recerca, podran desenvolupar la seva activitat com a professor universitari/investigador i tenir accés al doctorat en Economia i Empresa, doctorat amb menció d'excel·lència.