2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Dirección de Empresas (2012)
 Prácticas

El mòdul de pràctiques es composa de 12 ECTS de caràcter optatiu. Les pràctiques es poden realitzar, també, a l'empara d'un programa de mobilitat.

 

L’objectiu d’aquestes pràctiques és donar l’oportunitat als estudiants d’aplicar, a l’entorn laboral, els coneixements adquirits a les assignatures.