2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Management (2012)
 Programes de mobilitat

El pla d'estudis permet sol·licitar una estada de mobilitat el curs anterior a la seva realització en alguna de les universitats espanyoles o estrangeres, amb les quals la Facultat d'Economia i Empresa té conveni.

El pla d'estudis preveu la matrícula de fins a un màxim de 24 ECTS amb l'assignatura optativa Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat si les matèries cursades a l'empara d'aquest conveni no tenen equivalència directa amb altres incloses en el pla d'estudis.