2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Dirección de Empresas (2012)
 Programas de movilidad

El pla d'estudis permet sol·licitar una estada de mobilitat el curs anterior a la seva realització en alguna de les universitats espanyoles o estrangeres, amb les quals la Facultat d'Economia i Empresa té conveni.

El pla d'estudis preveu la matrícula de fins a un màxim de 24 ECTS amb l'assignatura optativa Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat si les matèries cursades a l'empara d'aquest conveni no tenen equivalència directa amb altres incloses en el pla d'estudis.