2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Economia (2012)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16635104 ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES 1Q
Obligatòria 3
16635101 ANÀLISI ECONÒMICA DE LES DECISIONS 1Q
Obligatòria 3
16635102 ANÀLISI ECONÒMICA DELS MERCATS 1Q
Obligatòria 3
16635103 ANÀLISI MACROECONÒMICA I SISTEMA MONETARI 1Q
Obligatòria 3
16635105 MÈTODES QUANTITATIUS 1Q
Obligatòria 3
16635301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16635234 ANÀLISI EMPÍRICA DE LES FINANCES 1Q
Optativa 3
16635202 ECONOMETRIA AVANÇADA 1Q
Optativa 3
16635225 ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ 1Q
Optativa 3
16635204 MACROECONOMIA AVANÇADA 1Q
Optativa 3
16635201 MÈTODES MATEMÀTICS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA 1Q
Optativa 3
16635203 MICROECONOMIA AVANÇADA 1Q
Optativa 3
16635227 REGULACIÓ I POLÍTIQUES DE COMPETÈNCIA 1Q
Optativa 3
16635231 SISTEMA MONETARI I BANCARI INTERNACIONALS 1Q
Optativa 3
16635205 TÈCNIQUES DE RECERCA 1Q
Optativa 3
16635216 ECONOMIA DE LA SALUT 2Q
Optativa 3
16635215 ECONOMIA DEL TRANSPORT 2Q
Optativa 3
16635230 INSTITUCIONS INTERNACIONALS 2Q
Optativa 3
16635232 MERCATS FINANCERS 2Q
Optativa 3
16635501 PRÀCTIQUES 2Q
Pràctiques Externes optatives 12
16635207 TEMES D'ECONOMIA PÚBLICA 2Q
Optativa 3
16635206 TEMES D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Optativa 3
16635210 TEORIA ECONÒMICA DE LES ORGANITZACIONS 2Q
Optativa 3
16635241 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
16635242 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 6
16635243 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III AN
Optativa 12
16635244 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT IV AN
Optativa 12