2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Economics (2012)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Common
  AC1 Adquirir coneixements avançats per analitzar teòrica i empíricament la realitat econòmica. (C)
  AC2 Manejar les tècniques economètriques a l'ús per contrastar empíricament prediccions teòriques. (C)
  Professional
  AP1 Identificar problemes organitzatius en l'àrea de la Gestió Pública i proposar solucions que millorin l'eficiència. (P)
  AP2 Valorar l'eficàcia de diferents polítiques públiques per aconseguir un determinat objectiu. (P)
  AP3 Comprendre el funcionament dels mercats internacionals. (P)
  AP4 Utilitzar models teòrics i / o empírics per realitzar projeccions en el camp de les finances i mercats monetaris internacionals. (P)
  AP5 Reconèixer l'entorn micro i macroeconòmic que afecta a l'empresa i les decisions empresarials. (P)
  AP6 Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R + D, creixement, etc.) Al disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial. (P)
  Research
  AR1 Utilitzar la modelització econòmica de manera que pugui comprendre els estudis acadèmics d'una determinada àrea econòmica i proposar modificacions, aplicacions i extensions. (I)
  AR2 Plantejar preguntes concretes i rellevants en algun camp de l'Economia i les estratègies investigadores adequades per respondre-les. (I)
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Learning to learn
  BC2 Effective solutions to complex problems
  BC3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  BC4 Autonomy, responsibility and initiative
  BC5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  BC6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  CC2 Be advanced users of the information and communication technologies
  CC3 Be able to manage information and knowledge
  CC4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  CC5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  CC6 Be able to define and develop their academic and professional project