2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
   Assessment
 
Other comments and second call

La prova d'avaluació de la 2ª convocatòria consistirà en un examen final amb un pes del 100% de la nota, en la data oficial del calendari d'exàmens del Màster.