2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  COMPTABILITAT DE COSTOS
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC2 Tenir l'habilitat per utilitzar adequadament les eines, tècniques i models d'anàlisi que ha d'aplicar a l'estudi de situacions noves o canviants per optimitzar l'eficiència i eficàcia en l'empresa.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi.
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.