2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  COMPTABILITAT DE COSTOS
   Continguts
Tema Subtema
PART 1. CONCEPTES BÀSICS DE COMPTABILITAT DE COSTOS


TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT DE COSTOS I DE GESTIÓ.

1.1. Concepte i objectius de comptabilitat de costos i de gestió
1.2. Concepte de cost
1.3. Diferència entre cost, despesa i pagament
1.4. Classificació de costos
PART 2. ELEMENTS DE COST
TEMA 2. COSTOS DE MATERIALS
2.1. Classes de costos de materials
2.2. Valoració d'entrades de materials
2.3. Valoració de consums i existències finals

TEMA 3. ALTRES COSTOS
3.1. Costos de personal
3.2. Costos de depreciació d'actius
3.3. Costos de TSSE
3.4. Altres costos generals
PART 3. SISTEMES DE COSTOS
TEMA 4. SISTEMA DE COSTOS PER SECCIONS
4.1. Introducció, concepte i objectius
4.2. Seccions en l'empresa turística. Classificació
4.3. Repartiment primari i secundari de costos
4.4. Unitat d'obra
4.5. Marges i resultats

TEMA 5. SISTEMA DE COSTOS ESTÀNDARDS I PRESSUPOSTATS
5.1. Introducció, concepte i objectius
5.2. Classe de costos estàndards i pressupostats
5.3. Càlcul de desviacions
5.4. Marges i resultats

TEMA 6. ABC
6.1. Introducció
6.2. Conceptes clau
6.3. Classificació d'activitats
6.4. Metodologia de càlcul
6.5. Cas pràctic