2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  COMPTABILITAT DE COSTOS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
 
Sessió Magistral
20 20 40
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
8 8 16
Presentacions / exposicions
2 4 6
Treballs
3 3 6
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves objectives de tipus test
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat