2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Subjects
  PEOPLE MANAGEMENT
   Learning aims
Objectives Competences
Reconèixer la importància estratègica de la gestió d'aspectes intangibles relatius al factor humà AC1
Coneixer els principals aspectes del comportament organitzatiu com a intangible crucial per una bona gestió empresarial AC1
AC3
Saber aplicar en l'entorn empresarial el coneixements d'aspectes intangibles relacionats amb el factor humà per tal de gestionar amb èxit les persones AC3
BC2
Saber analitzar, diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les organitzacions AC3
BC2
BC5
CC3
Conèixer i saber aplicar les diferents eines per gestionar la pròpia carrera professional i la dels altres. BC4
CC6