2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Subjects
  PEOPLE MANAGEMENT
   Contents
Topic Sub-topic
1. La importància estratègica de la gestió de l'intangible. El factor humà. 1.1. Estructura i processos.
1.2. Alineació horitzontal i vertical en la GRH.
1.3. La gestió de l'intangible. Soft HRM.
1.4. El compromís organitzatiu.

2. Diferències individuals i identitat.
2.1. Diferències individuals: principals tendències en l'estudi de la personalitat.
2.2. Identitat professional, organitzativa i compromís organitzatiu.
2.3. Aplicació estratègica a l'empresa.
3. Processos perceptius i comunicació estratègica. 3.1. Processos perceptius.
3.2. La comunicació humana com a base de totes les habilitats directives. Dificultats.
3.3. Comunicació organitzativa.
3.4. Aplicació estratègica a l'empresa.
4. Motivació.
4.1 Teories de motivació.
4.2. Relació amb polítiques de GRH.
4.3. Comunicació estratègica i motivació.
5. Negociació. 5.1. Estils de negociació.
5.2. Comunicació estratègica i negociació.
6. Emocions i estrés. 6.1. Emocions en l'àmbit laboral.
6.2. Contracte psicològic i emotional labour.
6.3. Gestió de les emocions i intel·ligència emocional.
6.4. Estrés, eutress i distress.
6.5. Aplicació estratègica a l'empresa.
7. Comunicació i Gestió del canvi. 7.1. Gestió del canvi.
7.2.Comunicació estratègica i gestió del canvi.
8. Gestió Estratègica de la carrera professional. 8.1. Com buscar feina.
8.2. Autoocupació i Emprenedoria.
8.3. Noves competències, noves professions.
8.4. Gestió de les promocions.
8.5. Gestió de les transferències nacionals i internacionals.