2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 15.5 30.5
Presentacions / exposicions
15 5 20
 
Atenció personalitzada
10 0 10
 
Proves pràctiques
2 12.5 14.5
Proves objectives de tipus test
1 12 13
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat