2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Fonts d'informació
Bàsica GRANT, R. M., Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones., 2006 (o última edició), Madrid: Thomson-Civitas.
GRANT, R. M., Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones., 2006 (o última edició), Madrid: Thomson-Civitas.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K. i WHITTINGTON, R., Dirección estratégica. Análisis de la estrategia de las organizaciones., 2006 (o última edició), Madrid: Pearson Prentice Hall.
NAVAS, J. E. I GUERRAS, L. A., La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones., 2007 (o última edició), Madrid: Thomson-Civitas.
THOMPSON, A. A. Jr.;STRICKLAND III, A. J. i GAMBLE, J. E., Administración estratégica:Teoría y casos., 2012 (o última edició), México: McGraw-Hill.

Complementària BRUNET, I. i VIDAL, A. , Empresa y recursos organizativos. , 2004, Madrid: Pirámide.
BRUNET, I. i VIDAL, A., El gobierno del factor humano., 2007, Madrid: Delta.
DIXIT, A. K. i NALEBUFF, B. J., Pensar estratégicamente: Un arma decisiva en los negocios, la política y la vida diaria. , 1992, Barcelona: Antoni Bosch Editor.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E., Dirección estratégica de la empresa: Fundamentos y puesta en práctica. , 2005, Madrid: Delta.
GARCÍA DÍEZ, J., Clusters: Competir colaborando., 2011, Oleiros (A Coruña): Netbiblo.
GARCÍA PÉREZ, G. , Estrategias de internacionalización de la empresa: Cómo realizar negocios internacionales. , 2012, Madrid: Pirámide.
KURATKO, D. F. i AUDRETSCH, D. B. , "Strategic Entrepreneurship: Exploring Different Perspectives of an Emerging Concept". DISPONIBLE A: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6520.2008.00278.x/full, 2009, Entrepreneurship Theory & Practice, 33(1):
PORTER, M. E., Ser competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones., 2003 (o última edició), Bilbao: Deusto.
SCHILLING, M. A. , Dirección estratégica de la innovación tecnológica. , 2008 (o última edició), Madrid: McGraw-Hill
VENTURA VICTORIA, J., Análisis estratégico de la empresa., 2008, Madrid: Paraninfo