2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Subjects
  MARKETING II
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) MARKETING II Code 16645118
Study programme
Business Administration (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
GENÉ ALBESA, JAUME
E-mail jaume.gene@urv.cat
Lecturers
GENÉ ALBESA, JAUME
Web
General description L'assignatura pretén per una part dotar dels fonaments teòrics necessaris sobre les diferents línies estratègiques que intervenen en el màrqueting, especialment per aquells estudiants interessats en la recerca. Però a més, vol implicar l'alumne en la presa de decisions de màrqueting des d'una perspectiva pròxima a la realitat de l'empresa. L'assignatura mostra l'aplicació transversal dels coneixements de màrqueting que l'alumne haurà adquirit al llarg de la seva formació acadèmica, en les decisions sobre aspectes del desenvolupament estratègic de l'empresa. Combina l'exposició conceptual, l'anàlisi teòric i l'estudi de casos reals.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.