2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Subjects
  STRATEGIC MANAGEMENT OF SMES
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) STRATEGIC MANAGEMENT OF SMES Code 16645203
Study programme
Business Administration (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
GARCÍA ÁLVAREZ, MARÍA ERCILIA
E-mail mariaercilia.garcia@urv.cat
Lecturers
GARCÍA ÁLVAREZ, MARÍA ERCILIA
Web
General description Les petites i mitjanes empreses són el pilar del sistema econòmic europeu. Aquesta assignatura ofereix a l'alumne la possibilitat d'entendre les seves característiques i conèixer les peculiaritats estratègiques i els arranjaments organitzatius més habituals. Superada l'etapa de creació l'objectiu de l'empresa és consolidar-se i créixer. Aquest curs se centra en la gestió estratègica per i per al creixement de la petita empresa. Per això, es presentarà com gestionar el creixement i els recursos necessaris. Es revisaran els principals problemes a tenir en compte i s'han d'observar els errors més habituals. Finalment s'enfrontarà a l'alumne a les peculiaritats organitzatives i estratègiques de les PIMES de caràcter familiar i s'exemplificarà la importància de no ignorar el paper de la família si es vol mantenir i millorar la competitivitat de l'empresa.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.