2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES
   Continguts
Tema Subtema
1. LA PETITA EMPRESA I EL SEU CONTEXT INSTITUCIONAL
- Conceptes clau i definicions
- PIMES en l'economia
- Context institucional espanyol: Polítiques i iniciatives
- Context institucional europeu: Polítiques i iniciatives
2. PECULIARITATS ORGANITZATIVES I ESTRATÈGIQUES DE LES PIMES:
- La professionalització de l'equip: Lideratge, direcció i govern
- Comunitat de pràctiques i Arranjaments organitzatius
- Procés estratègic i alternatives estratègiques
3. LA GESTIÓ DEL CREIXEMENT:
- Motivacions per al creixement
- Models de creixement i evolució
- El finançament
- Fallades
4. LA PIME FAMILIAR: ASPECTES CRÍTICS

- Definicions, característiques i models
- Desenvolupament de l'equip de gestió i de govern
- Relacions familiars i arranjaments organitzatius.
- Planificació de la successió: Més enllà dels protocols