2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació temari i validació dels interessos i conexeiments dels alumnes
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Anàlisi de casos. Discussió a l'aula
Sessió Magistral Presentació de continguts teòrics i contextualització de les activitats pràctiques
Presentacions / exposicions Explicació del treball realitzat per part de l'alumne ja sigui d'anàlisis crítiques individuals o de treballs elaborats en grup
Treballs Elaboració d'un cas d'una pime que reculli alguna de les temàtiques estudiades en classe. L'empresa l'escullen lliurement els alumnes amb el vistiplau del professor.
Atenció personalitzada Els alumnes comptaran amb l'assessorament del professor per a la resolució dels seus dubtes teòrics i pràctiques, així com per al desenvolupament del treball i les presentacions