2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES
   Avaluació
  Descripció Pes
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Anàlisis crítiques individuals de casos i qualitat de la participació de l'alumne en les discussions a l'aula. 20%
Presentacions / exposicions Presentació oral del treball en grup realitzat pels alumnes. Avaluació del contingut, estructura i nivell comunicatiu 30%
Treballs Projecte en grup: Elaboració d'un cas d'una PIME escollida pels alumnes que desenvolupi algun dels temes tractats en el curs. Es valorarà l'estructura, el contingut, la fiabilitat de les fonts i establir relació del cas real amb la teoria vista en classe. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin la primera convocatòria hauran de posar-se en contacte amb el professor per a la seva avaluació en segona convocatòria