2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Subjects
  MANAGEMENT SKILLS
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) MANAGEMENT SKILLS Code 16645204
Study programme
Business Administration (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
VALVERDE APARICIO, MIREIA
E-mail mireia.valverde@urv.cat
Lecturers
VALVERDE APARICIO, MIREIA
Web
General description Les habilitats i competències directives són un element clau en la gestió de qualsevol tipus d’organització. Per això, aquesta assignatura es concentra en els coneixements i eines bàsiques necessàries per tal que els futurs directius i emprenedors puguin exercir una tasca eficient de gestió de les persones dels seus equips, més enllà de les polítiques específiques de recursos humans.
Es recomana cursar aquesta optativa a 2n curs.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.