2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  HABILITATS DIRECTIVES
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida. AC3
BC6
Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i emprenedors. AC3
BC6
Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves emprenedories. AC4
BC5
CC4