2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  HABILITATS DIRECTIVES
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura, els seus continguts, metodologia i criteris d'avaluació. Discussió sobre els coneixements i experiències prèvies dels estudiants en la temàtica de l'assignatura. Formació de grups de treball.
Sessió Magistral S’introdueixen els continguts conceptuals de l’assignatura. Són de tipus participatiu, i s’espera que l’estudiant aprofundeixi el seu coneixement del temari a base d’estudi personal fora de l’entorn de l’aula.
Treballs Es proposarà una sèrie d’activitats pràctiques relacionades amb el contingut de l’assignatura. Algunes d'aquestes activitats es faran a l’aula durant les hores de classe. Són activitats experiencials, que reprodueixen situacions del context organitzatiu. Per tant, cal la participació activa de cada estudiant. Aquesta participació s’espera també en les sessions magistrals i en la valoració dels treballs d’altres grups. Una part dels treballs requereixen la preparació prèvia fora de classe.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets. Es recomana escriure als professors prèviament per a confirmar la visita.