2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  HABILITATS DIRECTIVES
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Seguiment de les instruccions dels treballs.
Aplicació dels conceptes teòrics claus a la pràctica.
Professionalitat.
Resultats de les activitats portades a terme a l’aula.
70%
Proves mixtes Prova d’integració: Prova final on es requereix integrar els coneixements i habilitats de tots els temes vistos en l'assignatura.
Cal obtenir almenys un 40% (4/10) en la nota d'aquest examen per tal de que faci mitja amb la resta d'elements de l'avaluació.
30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria es determinarà a partir de la prova final i els exercicis presentats prèviament a aquesta. Els estudiants que hagin suspès o no s'hagin presentat a la primera convocatòria hauran de parlar amb la professora per a determinar quines parts de l'avaluació caldrà tornar a realitzar.