2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Subjects
  PUBLIC POLICIES FOR BUSINESS SUPPORT
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) PUBLIC POLICIES FOR BUSINESS SUPPORT Code 16645208
Study programme
Business Administration (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economia
Coordinator
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
E-mail agusti.segarra@urv.cat
Lecturers
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
Web
General description Aquesta matèria justifica perquè els governs intervenen activament en el mercat del coneixement. Per les seves característiques aquest mercat presenta nombroses fallides cosa que dóna lloc a que les empreses innovadores tinguin pocs incentius per invertir en R+D. Això fa que la quantitat invertida per les empreses privades sigui inferior a la demandada per la societat, per a cobrir aquesta diferència els governs des dels regionals fins a les institucions de la UE participen activament en el foment de la recerca i la innovació.
Es recomana cursar aquesta optativa a 2n curs.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.