2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Selecció/assignació del treball de fi de màster 0 1 1
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster 12 0 12
Elaboració del treball de fi de màster 0 120 120
 
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster 1 14 15
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat