2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16645109 ANÀLISI DE CONJUNTURA AN
Obligatòria 3
16645110 ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE AN
Obligatòria 6
16645112 COMPTABILITAT DE COSTOS AN
Obligatòria 3
16645102 COMPTABILITAT FINANCERA AN
Obligatòria 6
16645113 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I PROJECTES AN
Obligatòria 3
16645111 FINANCES CORPORATIVES I AN
Obligatòria 6
16645107 FONAMENTS D'ECONOMIA AN
Obligatòria 6
16645103 MÀRQUETING I AN
Obligatòria 6
16645105 MÈTODES ESTADÍSTICS PER A LA GESTIÓ D'EMPRESES AN
Obligatòria 3
16645104 MÈTODES MATEMÀTICS PER A LA GESTIÓ D'EMPRESES AN
Obligatòria 3
16645101 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES I AN
Obligatòria 6
16645108 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES II AN
Obligatòria 3
16645106 VALORACIÓ FINANCERA AN
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16645117 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AN
Obligatòria 6
16645115 ECONOMIA INTERNACIONAL AN
Obligatòria 6
16645120 EMPRENEDORIA AN
Obligatòria 3
16645114 FINANCES CORPORATIVES II AN
Obligatòria 6
16645119 GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ AN
Obligatòria 3
16645116 GESTIÓ DE PERSONES AN
Obligatòria 6
16645118 MÀRQUETING II AN
Obligatòria 6
16645121 RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA AN
Obligatòria 3
16645122 SIMULACIÓ EMPRESARIAL AN
Obligatòria 3
16645301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16645209 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
16645210 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 6
16645211 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III AN
Optativa 12
16645205 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ AN
Optativa 3
16645203 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES AN
Optativa 3
16645204 HABILITATS DIRECTIVES AN
Optativa 3
16645208 POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SUPORT A L'EMPRESA AN
Optativa 3
16645501 PRÀCTIQUES AN
Pràctiques Externes optatives 12