2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16645109 ANÀLISI DE CONJUNTURA AN
Obligatòria 3
16645110 ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE AN
Obligatòria 6
16645107 FONAMENTS D'ECONOMIA AN
Obligatòria 6
16645103 MÀRQUETING I AN
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16645117 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 1Q
Obligatòria 6
16645114 FINANCES CORPORATIVES II 1Q
Obligatòria 6
16645119 GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 1Q
Obligatòria 3
16645116 GESTIÓ DE PERSONES 1Q
Obligatòria 6
16645118 MÀRQUETING II 1Q
Obligatòria 6
16645122 SIMULACIÓ EMPRESARIAL 1Q
Obligatòria 3
16645120 EMPRENEDORIA 2Q
Obligatòria 3
16645121 RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2Q
Obligatòria 3
16645115 ECONOMIA INTERNACIONAL AN
Obligatòria 6
16645301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN conv. única
Treball fi de màster 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16645208 POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SUPORT A L'EMPRESA 1Q
Optativa 3
16645205 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 2Q
Optativa 3
16645203 GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES 2Q
Optativa 3
16645204 HABILITATS DIRECTIVES 2Q
Optativa 3
16645501 PRÀCTIQUES AN conv. única
Pràctiques Externes optatives 12