2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Gestión de Empresas (2012)
 Programas de movilidad

El màster ofereix la possibilitat de cursar assignatures en altres universitats estrangeres amb les quals la Facultat d’Economia i Empresa té conveni signat. Aquesta mobilitat s’ha de sol·licitar sempre el curs anterior a la seva realització.

El mínim de crèdits a cursar a la universitat de destí és de 18 per quadrimestre.