2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Programes de mobilitat

El màster ofereix la possibilitat de cursar assignatures en altres universitats estrangeres amb les quals la Facultat d’Economia i Empresa té conveni signat. Aquesta mobilitat s’ha de sol·licitar sempre el curs anterior a la seva realització.

El mínim de crèdits a cursar a la universitat de destí és de 18 per quadrimestre.