2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Administration (2012)
 Pràctiques

Les pràctiques curriculars en el màster tenen caràcter optatiu (12 ECTS)  i es recomana realitzar-les durant el segon curs.

Aquest primer any no s’activaran. No obstant això, com a qualsevol estudiant de la Facultat d’Economia i Empresa podeu inscriure’s a la Borsa de Treball de la Facultat per a sol·licitar la realització de pràctiques extracurriculars ja des del primer any.