2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Entrepreneurship and Innovation (2014)
 Subjects
  STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT Code 16655103
Study programme
Entrepreneurship and Innovation (2014)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory First AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
ALLUE MARTI, XABIER ZIGOR
E-mail txaber.allue@urv.cat
Lecturers
ALLUE MARTI, XABIER ZIGOR
Web
Relevant information Els continguts pretenen que l'estudiant comprengui el concepte i les funcions d'un projecte emprenedor perquè el pugui gestionar. Com a exemples s'inclouen l'anàlisi de la cultura organitzativa, la gestió del canvi, la gestió del coneixement dins l'empresa, la identificació d'estratègies corporatives i la seva implementació amb l'objectiu de generar canvis i innovació, posant èmfasi en els reptes i experiències pràctiques que es poden trobar.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.