2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Entrepreneurship and Innovation (2014)
 Subjects
  ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS Code 16655106
Study programme
Entrepreneurship and Innovation (2014)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory First AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economia
Coordinator
TERUEL CARRIZOSA, MERCEDES
E-mail mercedes.teruel@urv.cat
Lecturers
TERUEL CARRIZOSA, MERCEDES
Web
Relevant information Aquesta assignatura pretén dotar l'estudiant de coneixements avançats sobre la naturalesa del procés innovador des d'una perspectiva de sistema d'innovació en el qual participen un col•lectiu heterogeni d'agents. És important que l'estudiant comprengui les diferències entre ciència i tecnologia, investigació/desenvolupament i innovació, investigació bàsica i aplicada, innovació i imitació, etc. Per tant, s'estudien qüestions com la naturalesa de la innovació i classificacions de les innovacions, els manuals de la família Frascati, la naturalesa i sistemes del procés innovador.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.