2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Entrepreneurship and Innovation (2014)
 Subjects
  R+D+I POLICIES
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) R+D+I POLICIES Code 16655110
Study programme
Entrepreneurship and Innovation (2014)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory First AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economia
Coordinator
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
E-mail agusti.segarra@urv.cat
Lecturers
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
Web
Relevant information Aquesta matèria justifica perquè els governs intervenen activament en el mercat del coneixement. Per les seves característiques aquest mercat presenta nombroses fallides cosa que dóna lloc a que les empreses innovadores tinguin pocs incentius per invertir en R+D. Això fa que la quantitat invertida per les empreses privades sigui inferior a la demandada per la societat, per a cobrir aquesta diferència els governs des dels regionals fins a les institucions de la UE participen activament en el foment de la recerca i la innovació.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.