2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Emprenedoria i Innovació (2014)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16655102 COMPETÈNCIES EMPRENEDORES 1Q
Obligatòria 3
16655103 DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA 1Q
Obligatòria 3
16655106 ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ 1Q
Obligatòria 6
16655105 EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES 1Q
Obligatòria 3
16655101 ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR 1Q
Obligatòria 6
16655107 GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I 1Q
Obligatòria 3
16655104 GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR 1Q
Obligatòria 3
16655108 VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA 1Q
Obligatòria 3
16655109 LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA 2Q
Obligatòria 3
16655110 POLÍTIQUES D'R+D+I 2Q
Obligatòria 3
16655301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
16655210 EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS 2Q
Optativa 3
16655211 EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA 2Q
Optativa 3
16655206 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2Q
Optativa 3
16655501 PRÀCTIQUES 2Q
Pràctiques Externes optatives 9
16655209 RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 2Q
Optativa 3
16655212 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
16655213 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 6
16655214 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III AN
Optativa 6