2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
First YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
6
6
5
5
1
0
1
STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
1
6
6
5
5
1
0
2
ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
1
6
6
5
5
1
0
3
STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
1
6
6
5
5
1
0
4
FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
1
6
6
5
5
1
0
5
FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
1
6
6
5
5
1
0
6
ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
1
6
6
5
5
1
0
7
R+D+I PROJECT MANAGEMENT
1
6
6
5
5
1
0
8
TECHNOLOGY FORECASTING
1
6
6
5
5
1
0
9
TECHNOLOGY TRANSFER
1
6
6
5
5
1
1
0
R+D+I POLICIES
1
6
6
5
5
3
0
1
FINAL MASTER'S PROJECT
1
6
6
5
5
2
0
5
INFORMATION MANAGEMENT
1
6
6
5
5
2
0
6
TECHNOLOGICAL INNOVATION
1
6
6
5
5
2
0
9
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
1
6
6
5
5
2
1
0
EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
1
6
6
5
5
2
1
1
EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
1
6
6
5
5
2
1
2
STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
1
6
6
5
5
2
1
3
STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
1
6
6
5
5
2
1
4
STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
A1Integrar coneixements avançats per analitzar i planificar les fases de creació d'una nova empresa.

LO1Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
A2Integrar els coneixements adequats per dissenyar el pla d'empresa.
LO1Definir les etapes del projectes de R+D+i
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2 Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
A3Determinar el pla estratègic de l'empresa respecte a les activitats de R+D i la innovació.
LO1Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
A4Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses.
LO1Identificar els problemes de la gestió de projectes
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
A5Valorar l'eficàcia de les polítiques públiques dirigides al foment de la creació d'empreses i la
innovació.
LO1Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Identificar les potencialitats innovadores d'un territori
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8 Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
A6Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses considerant el context micro i
macroeconòmic.
LO1Aprofundir en les teories de la innovació
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.

    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
A7Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R+D,
creixement, etc.) al disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial.
LO1Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO15Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO16Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO17Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO18Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO19Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO20Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO21Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO22Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO23Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
B1Learning to learn
LO1Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Be familiar with the features of their discipline.
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Understand the importance of mental schemas other than their own.
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Autonomously adopt learning strategies in each situation.
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Set their own learning objectives.
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Make significant contributions and be responsible for some innovation.
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Be able to use paradigms from other disciplines.
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO15Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
B2Effective solutions to complex problems
LO1Identify problems and take decisions to solve them.
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Find appropriate solutions.
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Adopt realistic strategies for solving problems.
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Anticipate problems before they arise.
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Direct systematic processes for taking group decisions.
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
B3Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
LO1Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Reflect on new ways of doing things.
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Search for new procedures and methods.
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Experiment with new procedures.
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Identify the results of innovation.
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Be aware of who is affected by innovation and how.
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Find new methods for doing things.
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Reflect on the causes and the purposes of innovation.
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Find new methods for doing things.
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Design new products and processes, and analyze risks and benefits.
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO15Apply innovative techniques and obtain results.
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
B4Autonomy, responsibility and initiative
LO1Manage and organize their work and time as scheduled.
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Present results before the stipulated deadlines.
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Use data to take correct decisions.
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Suggest ways of improving the quality of work.
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Take correct decisions confidently, consistently and systematically.
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO15Reflect on their learning process and learning needs.
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
B5Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
LO1Identify the group’s objectives as their own.
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Help to define, organize and distribute the group’s tasks.
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Help to draw up and apply the team’s work processes.
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Act constructively to deal with any conflicts in the team.
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Take an interest in the importance of the group’s activity.
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Direct meetings effectively.
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Propose ambitious, clearly defined goals to the group.
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO15Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
B6Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a
specific technical field
LO1Intervene effectively and convey relevant information.
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Use other media to support the message of their presentations.
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Reply to the questions that they are asked.
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Volunteer to make the necessary presentations in public.
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Make interesting and persuasive presentations.
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO10Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO13Adapt their arguments to different groups and/or situations.
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO14Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO15Adapt the form of their message to different situations.
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
B7Sensitivity to environmental issues
LO1Bear in mind the context of sustainability
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Identify the problems and consequences of sustainable development.
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO9Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
C1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Take notes during a class.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Take notes during a class.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Take notes during a class.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Take notes during a class.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Take notes during a class.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Take notes during a class.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Take notes during a class.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Take notes during a class.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Take notes during a class.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Take notes during a class.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO7 - Take notes during a class.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO7 - Take notes during a class.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Take notes during a class.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Take notes during a class.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Take notes during a class.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Take notes during a class.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Take notes during a class.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Take notes during a class.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identify their training needs.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identify their training needs.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identify their training needs.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identify their training needs.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identify their training needs.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identify their training needs.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identify their training needs.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identify their training needs.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identify their training needs.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identify their training needs.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO1 - Identify their training needs.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO1 - Identify their training needs.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identify their training needs.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identify their training needs.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identify their training needs.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identify their training needs.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identify their training needs.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identify their training needs.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655301/FINAL MASTER'S PROJECT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655205/INFORMATION MANAGEMENT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III