2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
First YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
6
6
5
5
1
0
1
1
6
6
5
5
1
0
2
1
6
6
5
5
1
0
3
1
6
6
5
5
1
0
4
1
6
6
5
5
1
0
5
1
6
6
5
5
1
0
6
1
6
6
5
5
1
0
7
1
6
6
5
5
1
0
8
1
6
6
5
5
1
0
9
1
6
6
5
5
1
1
0
1
6
6
5
5
3
0
1
1
6
6
5
5
2
0
6
1
6
6
5
5
2
0
9
1
6
6
5
5
2
1
0
1
6
6
5
5
2
1
1
1
6
6
5
5
2
1
2
1
6
6
5
5
2
1
3
1
6
6
5
5
2
1
4
1
6
6
5
5
5
0
1
A1Integrar coneixements avançats per analitzar i planificar les fases de creació d'una nova empresa.

LO1Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655501/PRACTICALS
 LO2Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655501/PRACTICALS
 LO3Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655501/PRACTICALS
 LO4Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655501/PRACTICALS
 LO5Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655501/PRACTICALS
 LO6Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655501/PRACTICALS
 LO7Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655501/PRACTICALS
 LO8Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655501/PRACTICALS
 LO9Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655501/PRACTICALS
 LO10Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655501/PRACTICALS
 LO11Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655501/PRACTICALS
 LO12Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655501/PRACTICALS
 LO13Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655501/PRACTICALS
 LO14Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRACTICALS
A2Integrar els coneixements adequats per dissenyar el pla d'empresa.
LO1Definir les etapes del projectes de R+D+i
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655501/PRACTICALS
 LO2 Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO3Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655501/PRACTICALS
 LO4Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655501/PRACTICALS
 LO5Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655501/PRACTICALS
 LO6Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655501/PRACTICALS
 LO7Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655501/PRACTICALS
 LO8Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655501/PRACTICALS
 LO9Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRACTICALS
A3Determinar el pla estratègic de l'empresa respecte a les activitats de R+D i la innovació.
LO1Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655501/PRACTICALS
 LO2Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655501/PRACTICALS
 LO3Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655501/PRACTICALS
 LO4Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655501/PRACTICALS
 LO5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655501/PRACTICALS
 LO6Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655501/PRACTICALS
A4Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses.
LO1Identificar els problemes de la gestió de projectes
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655501/PRACTICALS
 LO2Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO3Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655501/PRACTICALS
 LO4Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655501/PRACTICALS
 LO5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655501/PRACTICALS
 LO6Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655501/PRACTICALS
 LO7Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655501/PRACTICALS
A5Valorar l'eficàcia de les polítiques públiques dirigides al foment de la creació d'empreses i la
innovació.
LO1Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO2Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO3Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO4Identificar les potencialitats innovadores d'un territori
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655501/PRACTICALS
 LO5Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655501/PRACTICALS
 LO6Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655501/PRACTICALS
 LO7Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655501/PRACTICALS
 LO8 Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655501/PRACTICALS
 LO9Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655501/PRACTICALS
 LO10Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655501/PRACTICALS
 LO11Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655501/PRACTICALS
 LO12Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Coneixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655501/PRACTICALS
 LO13Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655501/PRACTICALS
A6Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses considerant el context micro i
macroeconòmic.
LO1Aprofundir en les teories de la innovació
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655501/PRACTICALS
 LO2Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655501/PRACTICALS
 LO3Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655501/PRACTICALS
 LO4Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.

    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655501/PRACTICALS
A7Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R+D,
creixement, etc.) al disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial.
LO1Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655501/PRACTICALS
 LO2Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655501/PRACTICALS
 LO3Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655501/PRACTICALS
 LO4Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655501/PRACTICALS
 LO5Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655501/PRACTICALS
 LO6Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655501/PRACTICALS
 LO7Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655501/PRACTICALS
 LO8Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655501/PRACTICALS
 LO9Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655501/PRACTICALS
 LO10Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655501/PRACTICALS
 LO11Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655501/PRACTICALS
 LO12Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655501/PRACTICALS
 LO13Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655501/PRACTICALS
 LO14Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655501/PRACTICALS
 LO15Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655501/PRACTICALS
 LO16Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655501/PRACTICALS
 LO17Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655501/PRACTICALS
 LO18Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655501/PRACTICALS
 LO19Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655501/PRACTICALS
 LO20Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interelacions entre institucions públiques i privades.

16655501/PRACTICALS
 LO21Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinar i de llarg termini.

16655501/PRACTICALS
 LO22Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655501/PRACTICALS
 LO23Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655501/PRACTICALS
B1Learning to learn
LO1Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

16655501/PRACTICALS
 LO2Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655501/PRACTICALS
 LO3Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

16655501/PRACTICALS
 LO4Be familiar with the features of their discipline.
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

16655501/PRACTICALS
 LO5Understand the importance of mental schemas other than their own.
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

16655501/PRACTICALS
 LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

16655501/PRACTICALS
 LO7Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

16655501/PRACTICALS
 LO8Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

16655501/PRACTICALS
 LO9Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

16655501/PRACTICALS
 LO10Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

16655501/PRACTICALS
 LO11Autonomously adopt learning strategies in each situation.
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

16655501/PRACTICALS
 LO12Set their own learning objectives.
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Set their own learning objectives.

16655501/PRACTICALS
 LO13Make significant contributions and be responsible for some innovation.
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

16655501/PRACTICALS
 LO14Be able to use paradigms from other disciplines.
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

16655501/PRACTICALS
 LO15Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

16655501/PRACTICALS
B2Effective solutions to complex problems
LO1Identify problems and take decisions to solve them.
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

16655501/PRACTICALS
 LO2Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

16655501/PRACTICALS
 LO3Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

16655501/PRACTICALS
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

16655501/PRACTICALS
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

16655501/PRACTICALS
 LO6Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

16655501/PRACTICALS
 LO7Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

16655501/PRACTICALS
 LO8Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

16655501/PRACTICALS
 LO9Find appropriate solutions.
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Find appropriate solutions.

16655501/PRACTICALS
 LO10Adopt realistic strategies for solving problems.
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

16655501/PRACTICALS
 LO11Anticipate problems before they arise.
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

16655501/PRACTICALS
 LO12Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

16655501/PRACTICALS
 LO13Direct systematic processes for taking group decisions.
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

16655501/PRACTICALS
 LO14Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

16655501/PRACTICALS
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

16655501/PRACTICALS
B3Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
LO1Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

16655501/PRACTICALS
 LO2Reflect on new ways of doing things.
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

16655501/PRACTICALS
 LO3Search for new procedures and methods.
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Search for new procedures and methods.

16655501/PRACTICALS
 LO4Experiment with new procedures.
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Experiment with new procedures.

16655501/PRACTICALS
 LO5Identify the results of innovation.
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Identify the results of innovation.

16655501/PRACTICALS
 LO6Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655501/PRACTICALS
 LO7Be aware of who is affected by innovation and how.
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

16655501/PRACTICALS
 LO8Find new methods for doing things.
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Find new methods for doing things.

16655501/PRACTICALS
 LO9Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

16655501/PRACTICALS
 LO10Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

16655501/PRACTICALS
 LO11Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

16655501/PRACTICALS
 LO12Reflect on the causes and the purposes of innovation.
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

16655501/PRACTICALS
 LO13Find new methods for doing things.
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Find new methods for doing things.

16655501/PRACTICALS
 LO14Design new products and processes, and analyze risks and benefits.
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

16655501/PRACTICALS
 LO15Apply innovative techniques and obtain results.
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

16655501/PRACTICALS
B4Autonomy, responsibility and initiative
LO1Manage and organize their work and time as scheduled.
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

16655501/PRACTICALS
 LO2Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

16655501/PRACTICALS
 LO3Present results before the stipulated deadlines.
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

16655501/PRACTICALS
 LO4Use data to take correct decisions.
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Use data to take correct decisions.

16655501/PRACTICALS
 LO5Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

16655501/PRACTICALS
 LO6Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Decide how to manage and organize work and the time required to carry out a task on the basis of an
initial schedule.

16655501/PRACTICALS
 LO7Suggest ways of improving the quality of work.
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

16655501/PRACTICALS
 LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

16655501/PRACTICALS
 LO9Take correct decisions confidently, consistently and systematically.
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

16655501/PRACTICALS
 LO10Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

16655501/PRACTICALS
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

16655501/PRACTICALS
 LO12Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

16655501/PRACTICALS
 LO13Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

16655501/PRACTICALS
 LO14Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

16655501/PRACTICALS
 LO15Reflect on their learning process and learning needs.
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

16655501/PRACTICALS
B5Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
LO1Identify the group’s objectives as their own.
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

16655501/PRACTICALS
 LO2Help to define, organize and distribute the group’s tasks.
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

16655501/PRACTICALS
 LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

16655501/PRACTICALS
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

16655501/PRACTICALS
 LO5Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

16655501/PRACTICALS
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

16655501/PRACTICALS
 LO7Help to draw up and apply the team’s work processes.
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

16655501/PRACTICALS
 LO8Act constructively to deal with any conflicts in the team.
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

16655501/PRACTICALS
 LO9Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

16655501/PRACTICALS
 LO10Take an interest in the importance of the group’s activity.
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

16655501/PRACTICALS
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

16655501/PRACTICALS
 LO12Direct meetings effectively.
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Direct meetings effectively.

16655501/PRACTICALS
 LO13Propose ambitious, clearly defined goals to the group.
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

16655501/PRACTICALS
 LO14Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

16655501/PRACTICALS
 LO15Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Encourage all members to take part in the management and smooth running of the team.

16655501/PRACTICALS
B6Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a
specific technical field
LO1Intervene effectively and convey relevant information.
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

16655501/PRACTICALS
 LO2Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

16655501/PRACTICALS
 LO3Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

16655501/PRACTICALS
 LO4Use other media to support the message of their presentations.
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

16655501/PRACTICALS
 LO5Reply to the questions that they are asked.
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

16655501/PRACTICALS
 LO6Volunteer to make the necessary presentations in public.
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

16655501/PRACTICALS
 LO7Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

16655501/PRACTICALS
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

16655501/PRACTICALS
 LO9Make interesting and persuasive presentations.
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

16655501/PRACTICALS
 LO10Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

16655501/PRACTICALS
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

16655501/PRACTICALS
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

16655501/PRACTICALS
 LO13Adapt their arguments to different groups and/or situations.
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

16655501/PRACTICALS
 LO14Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

16655501/PRACTICALS
 LO15Adapt the form of their message to different situations.
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

16655501/PRACTICALS
B7Sensitivity to environmental issues
LO1Bear in mind the context of sustainability
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Bear in mind the context of sustainability

16655501/PRACTICALS
 LO2Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

16655501/PRACTICALS
 LO3Identify the problems and consequences of sustainable development.
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

16655501/PRACTICALS
 LO4Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Understand the tools and the processes for applying criteria of sustainability to design and
evaluate solutions.

16655501/PRACTICALS
 LO5Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

16655501/PRACTICALS
 LO6Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

16655501/PRACTICALS
 LO7Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

16655501/PRACTICALS
 LO8Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Ensure that their decisions reflect a clear awareness of the social and environmental responsibility
of their profession.

16655501/PRACTICALS
 LO9Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

16655501/PRACTICALS
C1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16655501/PRACTICALS
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16655501/PRACTICALS
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16655501/PRACTICALS
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16655501/PRACTICALS
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Understand routine information and articles.

16655501/PRACTICALS
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16655501/PRACTICALS
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Take notes during a class.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Take notes during a class.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Take notes during a class.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Take notes during a class.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Take notes during a class.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Take notes during a class.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Take notes during a class.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Take notes during a class.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Take notes during a class.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Take notes during a class.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Take notes during a class.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Take notes during a class.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Take notes during a class.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Take notes during a class.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Take notes during a class.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Take notes during a class.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Take notes during a class.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Take notes during a class.

16655501/PRACTICALS
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16655501/PRACTICALS
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16655501/PRACTICALS
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16655501/PRACTICALS
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16655501/PRACTICALS
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16655501/PRACTICALS
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16655501/PRACTICALS
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16655501/PRACTICALS
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16655501/PRACTICALS
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16655501/PRACTICALS
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16655501/PRACTICALS
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16655501/PRACTICALS
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16655501/PRACTICALS
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16655501/PRACTICALS
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16655501/PRACTICALS
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16655501/PRACTICALS
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16655501/PRACTICALS
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16655501/PRACTICALS
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16655501/PRACTICALS
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identify their training needs.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identify their training needs.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identify their training needs.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identify their training needs.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identify their training needs.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identify their training needs.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identify their training needs.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identify their training needs.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identify their training needs.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identify their training needs.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identify their training needs.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identify their training needs.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identify their training needs.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identify their training needs.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identify their training needs.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identify their training needs.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identify their training needs.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Identify their training needs.

16655501/PRACTICALS
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16655501/PRACTICALS
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16655501/PRACTICALS
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES