2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
6
5
5
1
0
1
ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
1
6
6
5
5
1
0
2
COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
1
6
6
5
5
1
0
3
DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
1
6
6
5
5
1
0
4
GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
1
6
6
5
5
1
0
5
EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
1
6
6
5
5
1
0
6
ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
1
6
6
5
5
1
0
7
GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
1
6
6
5
5
1
0
8
VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
1
6
6
5
5
1
0
9
LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
1
6
6
5
5
1
1
0
POLÍTIQUES D'R+D+I
1
6
6
5
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
6
6
5
5
2
0
6
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
1
6
6
5
5
2
0
9
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
1
6
6
5
5
2
1
0
EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
1
6
6
5
5
2
1
1
EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
1
6
6
5
5
2
1
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
6
5
5
2
1
3
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
6
5
5
2
1
4
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
1
6
6
5
5
5
0
1
PRÀCTIQUES
A1Integrar coneixements avançats per analitzar i planificar les fases de creació d'una nova empresa.

RA1Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA5Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA6Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA7Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA8Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA9Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA10Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA11Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA12Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA13Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA14Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA15Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA16Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA17Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655501/PRÀCTIQUES
A2Integrar els coneixements adequats per dissenyar el pla d'empresa.
RA1Definir les etapes del projectes de R+D+i
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2 Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA5Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA6Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA7Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA8Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA9Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRÀCTIQUES
A3Determinar el pla estratègic de l'empresa respecte a les activitats de R+D i la innovació.
RA1Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA6Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655501/PRÀCTIQUES
A4Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses.
RA1Identificar els problemes de la gestió de projectes
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA6Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA7Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655501/PRÀCTIQUES
A5Valorar l'eficàcia de les polítiques públiques dirigides al foment de la creació d'empreses i la
innovació.
RA1Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Identificar les potencialitats innovadores d'un territori
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655501/PRÀCTIQUES
 RA5Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA6Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655501/PRÀCTIQUES
 RA7Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655501/PRÀCTIQUES
 RA8 Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655501/PRÀCTIQUES
 RA9Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655501/PRÀCTIQUES
 RA10Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA11Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655501/PRÀCTIQUES
 RA12Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA13Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA14Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA15Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA16Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655501/PRÀCTIQUES
A6Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses considerant el context micro i
macroeconòmic.
RA1Aprofundir en les teories de la innovació
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.

    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655501/PRÀCTIQUES
A7Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R+D,
creixement, etc.) al disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial.
RA1Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA5Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA6Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA7Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA8Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA9Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA10Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA11Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA12Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655501/PRÀCTIQUES
 RA13Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA14Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA15Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA16Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA17Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA18Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA19Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA20Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA21Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA22Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA23Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655501/PRÀCTIQUES
 RA24Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRÀCTIQUES
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
RA1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

16655501/PRÀCTIQUES
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16655501/PRÀCTIQUES
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16655501/PRÀCTIQUES
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16655501/PRÀCTIQUES
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16655501/PRÀCTIQUES
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
RA1Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16655501/PRÀCTIQUES
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16655501/PRÀCTIQUES
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16655501/PRÀCTIQUES
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16655501/PRÀCTIQUES
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16655501/PRÀCTIQUES
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16655501/PRÀCTIQUES
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16655501/PRÀCTIQUES
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16655501/PRÀCTIQUES
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16655501/PRÀCTIQUES
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16655501/PRÀCTIQUES
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16655501/PRÀCTIQUES
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16655501/PRÀCTIQUES
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16655501/PRÀCTIQUES
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16655501/PRÀCTIQUES
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16655501/PRÀCTIQUES
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16655501/PRÀCTIQUES
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655101/ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655102/COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655103/DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655104/GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655105/EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655106/ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655107/GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655108/VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655109/LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655110/POLÍTIQUES D'R+D+I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655206/INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655209/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655210/EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655211/EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655212/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655214/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16655501/PRÀCTIQUES