2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
First YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
6
6
5
5
1
0
1
STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
1
6
6
5
5
1
0
2
ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
1
6
6
5
5
1
0
3
STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
1
6
6
5
5
1
0
4
FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
1
6
6
5
5
1
0
5
FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
1
6
6
5
5
1
0
6
ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
1
6
6
5
5
1
0
7
R+D+I PROJECT MANAGEMENT
1
6
6
5
5
1
0
8
TECHNOLOGY FORECASTING
1
6
6
5
5
1
0
9
TECHNOLOGY TRANSFER
1
6
6
5
5
1
1
0
R+D+I POLICIES
1
6
6
5
5
3
0
1
MASTER'S THESIS
1
6
6
5
5
2
0
6
TECHNOLOGICAL INNOVATION
1
6
6
5
5
2
0
9
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
1
6
6
5
5
2
1
0
EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
1
6
6
5
5
2
1
1
EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
1
6
6
5
5
2
1
2
STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
1
6
6
5
5
2
1
3
STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
1
6
6
5
5
2
1
4
STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
1
6
6
5
5
5
0
1
PRACTICALS
A1Integrar coneixements avançats per analitzar i planificar les fases de creació d'una nova empresa.

LO1Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655501/PRACTICALS
 LO2Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655501/PRACTICALS
 LO3Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Analitzar tècniques avançades per a la previsió de vendes.

16655501/PRACTICALS
 LO4Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655501/PRACTICALS
 LO5Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Prendre consciència de la importància de les habilitats directives com a capacitats i
competències a aprendre i desenvolupar al llarg de la vida.

16655501/PRACTICALS
 LO6Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Desenvolupar competències directives, de gestió i competències socials per a noves
emprenedories.

16655501/PRACTICALS
 LO7Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Conèixer el catàleg d'habilitats directives i competències que haurien de dominar els directius i
emprenedors.

16655501/PRACTICALS
 LO8Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en la creació d'una empresa nova i les
principals eines.

16655501/PRACTICALS
 LO9Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Detectar noves oportunitats de negoci en l'àrea de la gestió de la informació.

16655501/PRACTICALS
 LO10Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Entendre el funcionament de l'empresa en el seu conjunt.

16655501/PRACTICALS
 LO11Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Conèixer el concepte d'estratègia i les seves aplicacions pràctiques.

16655501/PRACTICALS
 LO12Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Adquirir coneixements de gestió financera per elaborar projectes complexos i gestionar-los
posteriorment.

16655501/PRACTICALS
 LO13Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Desenvolupar les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador.

16655501/PRACTICALS
 LO14Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRACTICALS
 LO15Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655501/PRACTICALS
 LO16Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO16 - Valorar les característiques de l'entorn territorial més immediat.

16655501/PRACTICALS
 LO17Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO17 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655501/PRACTICALS
A2Integrar els coneixements adequats per dissenyar el pla d'empresa.
LO1Definir les etapes del projectes de R+D+i
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Definir les etapes del projectes de R+D+i

16655501/PRACTICALS
 LO2 Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Identificar les diferents metodologies de gestió de projectes d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO3Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16655501/PRACTICALS
 LO4Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Entendre i valorar el paper de l'emprenedor en la societat moderna.

16655501/PRACTICALS
 LO5Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655501/PRACTICALS
 LO6Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Desenvolupar un projecte innovador (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies.

16655501/PRACTICALS
 LO7Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Definir els criteris i les eines que afavoreixen l'aparició de comportaments positius per l'empresa
a través de l'anàlisi del comportament organitzacional.

16655501/PRACTICALS
 LO8Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Utilitzar les metodologies financeres avançades considerant la seva integració en l'estratègia de
les empreses.

16655501/PRACTICALS
 LO9Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRACTICALS
A3Determinar el pla estratègic de l'empresa respecte a les activitats de R+D i la innovació.
LO1Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Identificar la gestió específica dels projectes de R+D+i.

16655501/PRACTICALS
 LO2Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Elaborar les fases d'un projecte d'alt contingut innovador

16655501/PRACTICALS
 LO3Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Identificar els agents que intervenen en cadascuna de les fases

16655501/PRACTICALS
 LO4Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655501/PRACTICALS
 LO5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655501/PRACTICALS
 LO6Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Desenvolupar un pla estratègic d’innovació.

16655501/PRACTICALS
A4Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses.
LO1Identificar els problemes de la gestió de projectes
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Identificar els problemes de la gestió de projectes

16655501/PRACTICALS
 LO2Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Saber metodologies per a la resolució de problemes en els projectes d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO3Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16655501/PRACTICALS
 LO4Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Conèixer la gestió de R + D en les principals empreses innovadors del país.

16655501/PRACTICALS
 LO5Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Aplicar les tècniques pròpies per realitzar un pla estratègic d’una empresa innovadora.

16655501/PRACTICALS
 LO6Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Apreciar com es coordinen els esforços d’institucions públiques, universitats i organismes
privats per impulsar la creació d’empreses.

16655501/PRACTICALS
 LO7Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Prendre consciència de les vicissituds de la posada en marxa d’una nova empresa

16655501/PRACTICALS
A5Valorar l'eficàcia de les polítiques públiques dirigides al foment de la creació d'empreses i la
innovació.
LO1Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Conèixer els agents que intervenen en els sistemes d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO2Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Reconèixer les problemàtiques en un sistema d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO3Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Definir actuacions que millorin el sistema d'innovació

16655501/PRACTICALS
 LO4Identificar les potencialitats innovadores d'un territori
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Identificar les potencialitats innovadores d'un territori

16655501/PRACTICALS
 LO5Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Conèixer l'entorn institucional de generació d'innovacions a diferents escales territorials.

16655501/PRACTICALS
 LO6Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en l'economia actual

16655501/PRACTICALS
 LO7Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Comprendre el grau d'actualitat dels temes tractats

16655501/PRACTICALS
 LO8 Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Utilitzar els instruments estadístics i gràfics típics dels informes econòmics

16655501/PRACTICALS
 LO9Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Determinar les característiques de les polítiques de suport a la innovació i els instruments que
s'utilitzen

16655501/PRACTICALS
 LO10Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Analitzar el paper dels governs en el foment de la innovació.

16655501/PRACTICALS
 LO11Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Conèixer els infraestructures tecnològiques més importants del país

16655501/PRACTICALS
 LO12Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Conèixer i valorar els mecanismes i procediments de transferència emprats en diferents entorns
macroeconòmics.

16655501/PRACTICALS
 LO13Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Avaluar l'impacte econòmic dels programes de la transferència de tecnologia i coneixement.

16655501/PRACTICALS
 LO14Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Analitzar els processos que segueixen les empreses de nova creació per tal de triar un emplaçament
per a la seva activitat.

16655501/PRACTICALS
 LO15Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRACTICALS
 LO16Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO16 - Analitzar quins són els factors determinants de la localització de les empreses, així com les
polítiques públiques tendents a facilitar-ne l’entrada.

16655501/PRACTICALS
A6Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses considerant el context micro i
macroeconòmic.
LO1Aprofundir en les teories de la innovació
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Aprofundir en les teories de la innovació

16655501/PRACTICALS
 LO2Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Reconèixer els diferents factors que afecten el procés innovador de l'empresa.

16655501/PRACTICALS
 LO3Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Dissenyar estratègies per cooperar amb altres socis en projectes de R+D.

16655501/PRACTICALS
 LO4Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.

    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Analitzar i utilitzar críticament les fonts d'informació i la bibliografia vinculades al treball.


16655501/PRACTICALS
A7Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R+D,
creixement, etc.) al disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial.
LO1Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Establir una base conceptual teòrica dels termes i conceptes relacionats amb la Vigilància
Tecnològica.

16655501/PRACTICALS
 LO2Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Distingir les diverses fases del cicle de la Vigilància Tecnològica.

16655501/PRACTICALS
 LO3Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Determinar criteris per establir els factors crítics de Vigilància.

16655501/PRACTICALS
 LO4Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Conèixer els tipus de fonts d’informació i els criteris d’avaluació de les fonts per a la
Vigilància Tecnològica.

16655501/PRACTICALS
 LO5Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Desenvolupar habilitats de cerca i recuperació de la informació.

16655501/PRACTICALS
 LO6Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Conèixer i aprendre a usar tot un repertori d’eines per automatitzar la Vigilància Tecnològica.

16655501/PRACTICALS
 LO7Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Conèixer la mineria de dades i textos i el seu paper en la Vigilància Tecnològica.. Conèixer
algunes eines relacionades.

16655501/PRACTICALS
 LO8Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Ser capaç de decidir per quins canals i quins mitjans de difusió són necessaris per fer arribar
la informació recopilada a les persones adequades.

16655501/PRACTICALS
 LO9Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Analitzar l'entorn nacional i internacional per determinar idees innovadores de negoci.

16655501/PRACTICALS
 LO10Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Desenvolupar una visió estratègica de l'empresa i dissenyar un pla de màrqueting integral per a
un projecte d'innovació empresarial.

16655501/PRACTICALS
 LO11Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Adquirir les eines d'anàlisi, gestió i desenvolupament d'informació en la implantació d'una
estratègia emprenedora.

16655501/PRACTICALS
 LO12Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655110/R+D+I POLICIES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Aprendre a treballar responsablement en el nou entorn tecnològic

16655501/PRACTICALS
 LO13Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Conèixer els impactes funcionals i sectorials de la gestió de la informació i les oportunitats
emprenedores que presenten.

16655501/PRACTICALS
 LO14Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Comprendre el marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.

16655501/PRACTICALS
 LO15Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Adquirir els fonaments de la responsabilitat social corporativa i les últimes tendències en aquest
àmbit.

16655501/PRACTICALS
 LO16Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO16 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa a la seva gestió.

16655501/PRACTICALS
 LO17Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO17 - Aplicar els conceptes de responsabilitat social corporativa en la resolució de casos.

16655501/PRACTICALS
 LO18Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO18 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i la responsabilitat social corporativa.

16655501/PRACTICALS
 LO19Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO19 - Entendre els reptes i les estratègies per a la gestió de coneixement dins d'una nova empresa
gràcies a l'anàlisi de l'entorn en funció dels recursos i capacitats de l'empresa.

16655501/PRACTICALS
 LO20Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO20 - Comprendre la importància de la transferència de tecnologia i coneixement i la seva dependència
de les interrelacions entre institucions públiques i privades.

16655501/PRACTICALS
 LO21Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO21 - Entendre els mecanismes i procediments de la transferència, tenint en compte un enfocament global,
interdisciplinari de llarg termini.

16655501/PRACTICALS
 LO22Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO22 - Dissenyar el pla econòmic i financer i analitzar la informació financera de les noves empreses.

16655501/PRACTICALS
 LO23Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO23 - Comunicar correctament els resultats d'un treball, amb un discurs coherent, en llengua pròpia o en
anglès.

16655501/PRACTICALS
 LO24Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO24 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16655501/PRACTICALS
CT1Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.
LO1Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16655501/PRACTICALS
CT2Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.
LO1Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.

16655501/PRACTICALS
CT3Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.
LO1Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16655501/PRACTICALS
CT4Work in multidisciplinary teams and complex contexts.
LO1Work in multidisciplinary teams and complex contexts.
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16655501/PRACTICALS
CT5Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.
LO1Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16655501/PRACTICALS
CT6Develop skills to manage career development
LO1Develop skills to manage career development.
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16655501/PRACTICALS
CT7Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.
LO1Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655101/STRATEGY AND MARKETING FOR THE ENTREPRENEUR
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655102/ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655103/STRATEGIC DIAGNOSIS AND ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655104/FINANCIAL MANAGEMENT OF AN ENTREPRENEURIAL PROJECT
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655105/FINANCE FOR NEW INNOVATIVE COMPANIES
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655106/ECONOMICS OF INNOVATION AND INNOVATION SYSTEMS
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655107/R+D+I PROJECT MANAGEMENT
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655108/TECHNOLOGY FORECASTING
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655109/TECHNOLOGY TRANSFER
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655110/R+D+I POLICIES
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655206/TECHNOLOGICAL INNOVATION
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655209/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655210/EXPERIENCES IN TECHNOLOGY CENTRES
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655211/EXPERIENCES IN BUSINESS INCUBATORS
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655212/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655213/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655214/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16655501/PRACTICALS