2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció d'Empreses (2016)
 Assignatures
  PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A8
A9
CT8
12 12 24
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A9
A10
CT4
CT7
12 12 24
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A8
A9
CT8
2 20 22
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat