2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Dirección de Empresas (2016)
 Asignaturas
  PROCESO DE INVESTIGACIÓN
   Fuentes de información
Básica

Alan Berkeley Thomas, Research Concepts for Management Studies, Routledge, Oxon, 2006
John W. Creswell, Research design. Qualitative, quantitative and mixed method approaches, , Sage, Thousand Oaks, California, 2009

S'indicaran lectures específiques per a cada sessió.

Complementaria