2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Management (2016)
 Subjects
  RESEARCH PROCESSES
   Recommendations

Subjects that continue the syllabus
QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I/16665216
QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I/16665218
EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION/16665221

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
MASTER'S THESIS/16665301

 
Other comments
Es recomana triar aquesta assignatura únicament si es té la intenció de realitzar l'itinerari investigador durant el màster i cursar estudis de doctorat en el futur.