2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
First YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
6
6
6
5
1
0
1
1
6
6
6
5
1
0
2
1
6
6
6
5
1
0
3
1
6
6
6
5
1
0
4
1
6
6
6
5
1
0
5
1
6
6
6
5
1
0
6
1
6
6
6
5
3
0
1
1
6
6
6
5
2
0
2
1
6
6
6
5
2
0
3
1
6
6
6
5
2
0
4
1
6
6
6
5
2
0
9
1
6
6
6
5
2
1
0
1
6
6
6
5
2
1
1
1
6
6
6
5
2
1
2
1
6
6
6
5
2
1
3
1
6
6
6
5
2
1
4
1
6
6
6
5
2
1
6
1
6
6
6
5
2
2
1
1
6
6
6
5
2
2
2
1
6
6
6
5
2
2
3
1
6
6
6
5
2
2
4
1
6
6
6
5
5
0
1
A1Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i
eficient.
LO1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO11Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO12 Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO13Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665501/WORK PLACEMENT
 LO14Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO15Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO16Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO17Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO18Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO19Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A2Aplicar mètodes avançats d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials.
LO1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.

    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665501/WORK PLACEMENT
 LO11Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO12Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO13Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO14Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO15Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO16Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO17Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A3Desenvolupar habilitats directives per comprendre la complexitat i la globalitat de la realitat
empresarial i per implantar processos de qualitat i de millora contínua.
LO1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO11Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO12Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO13Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A4Gestionar la innovació i introduir-la amb èxit en l'empresa i / o crear nous projectes
empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa.
LO1Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A5Avaluar i integrar informació economico-financera rellevant a través d'informes directius de
qualsevol àrea funcional de l'empresa per optimitzar els seus resultats.
LO1Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665501/WORK PLACEMENT
 LO11Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO12Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
A6Apreciar i gestionar l'impacte social i mediambiental de les decisions empresarials tenint en compte
el paper i la responsabilitat de l'empresa en la societat.
LO1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A7Dissenyar el pla d'internacionalització d'una empresa des d'una perspectiva multidisciplinària i
aplicar estratègies per al seu desenvolupament.
LO1Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A8Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació científica en l'àmbit d'economia i empresa
(especialitat investigació)
LO1Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A9Utilitzar i combinar les tècniques més adequades, tant quantitatives com qualitatives, per
desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa. (Especialitat
LO1Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4 Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665501/WORK PLACEMENT
A10Planificar i organitzar la transferència i publicació dels resultats de la investigació
(especialitat investigació).
LO1Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
CT1Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.
LO1Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16665501/WORK PLACEMENT
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
LO1Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665501/WORK PLACEMENT
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
LO1Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665501/WORK PLACEMENT
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
LO1Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665501/WORK PLACEMENT
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
LO1Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665501/WORK PLACEMENT
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
LO1Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665501/WORK PLACEMENT
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
LO1Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665501/WORK PLACEMENT
CT8Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
LO1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665501/WORK PLACEMENT
C1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Understand routine information and articles.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Take notes during a class.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Take notes during a class.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Take notes during a class.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Take notes during a class.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Take notes during a class.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Take notes during a class.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Take notes during a class.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Take notes during a class.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO7 - Take notes during a class.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Take notes during a class.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Take notes during a class.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Take notes during a class.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Take notes during a class.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Take notes during a class.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Take notes during a class.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Take notes during a class.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Take notes during a class.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Take notes during a class.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Take notes during a class.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Take notes during a class.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Take notes during a class.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

16665501/WORK PLACEMENT
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Understand basic computer hardware.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

16665501/WORK PLACEMENT
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

16665501/WORK PLACEMENT
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

16665501/WORK PLACEMENT
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

16665501/WORK PLACEMENT
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Identify their training needs.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Identify their training needs.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Identify their training needs.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Identify their training needs.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Identify their training needs.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Identify their training needs.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Identify their training needs.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Identify their training needs.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO1 - Identify their training needs.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Identify their training needs.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Identify their training needs.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Identify their training needs.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Identify their training needs.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Identify their training needs.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Identify their training needs.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Identify their training needs.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Identify their training needs.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Identify their training needs.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Identify their training needs.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Identify their training needs.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Identify their training needs.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665101/ADVANCE STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665203/OPERATIONS AND QUALITY MANAGEMENT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

16665501/WORK PLACEMENT