2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
6
6
5
1
0
1
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
1
6
6
6
5
1
0
2
ESTRATÈGIES FINANCERES
1
6
6
6
5
1
0
3
ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
1
6
6
6
5
1
0
4
HABILITATS DIRECTIVES
1
6
6
6
5
1
0
5
INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
1
6
6
6
5
1
0
6
SIMULACIÓ EMPRESARIAL
1
6
6
6
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
6
6
6
5
2
0
1
CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
1
6
6
6
5
2
0
2
COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
1
6
6
6
5
2
0
4
EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
1
6
6
6
5
2
0
9
LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
1
6
6
6
5
2
1
0
PROCÉS DE CONSULTORIA
1
6
6
6
5
2
1
1
PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
1
6
6
6
5
2
1
2
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
1
6
6
6
5
2
1
3
INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
1
6
6
6
5
2
1
4
PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
1
6
6
6
5
2
1
6
TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
1
6
6
6
5
2
1
8
TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
1
6
6
6
5
2
2
1
VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
1
6
6
6
5
2
2
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
6
6
5
2
2
3
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
6
6
5
2
2
4
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
1
6
6
6
5
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
A1Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i
eficient.
RA1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12 Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA17Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA18Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA19Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A2Aplicar mètodes avançats d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials.
RA1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.

    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA17Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A3Desenvolupar habilitats directives per comprendre la complexitat i la globalitat de la realitat
empresarial i per implantar processos de qualitat i de millora contínua.
RA1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A4Gestionar la innovació i introduir-la amb èxit en l'empresa i / o crear nous projectes
empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa.
RA1Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A5Avaluar i integrar informació economico-financera rellevant a través d'informes directius de
qualsevol àrea funcional de l'empresa per optimitzar els seus resultats.
RA1Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A6Apreciar i gestionar l'impacte social i mediambiental de les decisions empresarials tenint en compte
el paper i la responsabilitat de l'empresa en la societat.
RA1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A7Dissenyar el pla d'internacionalització d'una empresa des d'una perspectiva multidisciplinària i
aplicar estratègies per al seu desenvolupament.
RA1Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A8Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació científica en l'àmbit d'economia i empresa
(especialitat investigació)
RA1Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A9Utilitzar i combinar les tècniques més adequades, tant quantitatives com qualitatives, per
desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa. (Especialitat
RA1Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4 Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A10Planificar i organitzar la transferència i publicació dels resultats de la investigació
(especialitat investigació).
RA1Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Saber escriure una revisió de la literatura científica.
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
RA1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
RA1Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665101/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665102/ESTRATÈGIES FINANCERES
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665103/ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665104/HABILITATS DIRECTIVES
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665105/INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665106/SIMULACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665201/CASOS I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665202/COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665204/EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665209/LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665210/PROCÉS DE CONSULTORIA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665211/PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665212/RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665213/INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665214/PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665216/TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665218/TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665221/VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665223/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665224/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16665501/PRÀCTIQUES EXTERNES