2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
First YearOptional
Competence/
Learning outcomes
1
6
6
6
5
1
0
1
1
6
6
6
5
1
0
2
1
6
6
6
5
1
0
3
1
6
6
6
5
1
0
4
1
6
6
6
5
1
0
5
1
6
6
6
5
1
0
6
1
6
6
6
5
3
0
1
1
6
6
6
5
2
0
1
1
6
6
6
5
2
0
2
1
6
6
6
5
2
0
4
1
6
6
6
5
2
0
9
1
6
6
6
5
2
1
0
1
6
6
6
5
2
1
1
1
6
6
6
5
2
1
2
1
6
6
6
5
2
1
3
1
6
6
6
5
2
1
4
1
6
6
6
5
2
1
6
1
6
6
6
5
2
1
8
1
6
6
6
5
2
2
1
1
6
6
6
5
2
2
2
1
6
6
6
5
2
2
3
1
6
6
6
5
2
2
4
1
6
6
6
5
5
0
1
A1Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i
eficient.
LO1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Conèixer com les organitzacions estableixen la direcció estratègica de les seves operacions i
projectes des d'una perspectiva teoricopràctica

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO11Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO12 Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el
màster.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO13Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Desenvolupar un esperit analític , creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16665501/WORK PLACEMENT
 LO14Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO15Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO16Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO16 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO17Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO17 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO18Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO18 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO19Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO19 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A2Aplicar mètodes avançats d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials.
LO1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Diagnosticar i proposar solucions a diferents problemes relacionats amb el factor humà en les
organitzacions.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Dominar les diferents tècniques per a la presa de decisions empresarials i aplicar la més adequada
en cada context.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a
través del mètode del cas.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.

    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Conèixer el funcionament dels mercats de renda fixa, els riscos associats a la inversió en renda
fixa així com la seva gestió, i conèixer i saber aplicar les estratègies de gestió de carteres.


16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665501/WORK PLACEMENT
 LO11Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO12Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO13Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO14Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO15Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO16Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO16 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO17Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO17 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A3Desenvolupar habilitats directives per comprendre la complexitat i la globalitat de la realitat
empresarial i per implantar processos de qualitat i de millora contínua.
LO1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Desenvolupar les eines necessàries per aconseguir un bon compliment en les funcions directives.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Aplicar los conceptos teóricos al análisis de empresas reales a través de la discusión de casos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Dissenyar i aplicar les estratègies de promoció de vendes.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO11Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO12Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO13Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO13 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO14Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO14 - Treballar les habilitats dels emprenedors, aprendre a identificar-les i a millorar-les.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO15Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO15 - Prendre consciència de com els conceptes treballats al Màster s’implementen en casos i
experiències empresarials reals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO16Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO16 - Conèixer i treballar les habilitats directives des de la realitat empresarial.

16665501/WORK PLACEMENT
A4Gestionar la innovació i introduir-la amb èxit en l'empresa i / o crear nous projectes
empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa.
LO1Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels
objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Autodescubrir el nivell de competencies personals que habiliten per emprendre projectes pròpis.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Adquirir habilitats per a un lideratge efectiu de grups i organitzacions.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
A5Avaluar i integrar informació economico-financera rellevant a través d'informes directius de
qualsevol àrea funcional de l'empresa per optimitzar els seus resultats.
LO1Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Desenvolupar estratègies financeres i d'inversió adaptades a les necessitats financeres de cada
empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip,
imaginant la realitat a través d'un simulador .

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer el context específic en què es desenvolupen les PIMEs, les peculiaritats que presenten
aquestes, així com mostrar les possibilitats de creixement, els seus problemes de gestió i els
errors estratègics GEDP

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Aplicar diferents sistemes de costos i prendre consciència de la importància de la seva
determinació així com dels indicadors de gestió com informació bàsica per a la gestió

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Conèixer la transcendència estratègica de l'emprenedoria, aprendre a desenvolupar un pla de
negoci, analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial i saber defensar-lo davant de possibles
inversors.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Conèixer el sector de la consultoria des de les perspectives de possibles clients i / o
professionals, dissenyar un procés de consultoria i identificar i practicar les habilitats
necessàries per desenvolupar el rol de consultor.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Desenvolupar un projecte (d'aplicació o investigació) en l'àrea de noves tecnologies GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Saber recopilar dades significatives per a analitzar, diagnosticar i presentar propostes adequades
per a la correcta implantació de la gestió de qualitat en l'empresa

16665501/WORK PLACEMENT
 LO11Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Conèixer les implicacions que des d'un punt de vista estratègic té la innovació i la creativitat
empresarial així com saber quines són les etapes d'aquests processos, tipus d'innovació,
tècniques de creativitat, pensament creatiu i conèixer els aspectes rellevants en la gestió de
tots dos processos a nivell organitzatiu.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO12Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO12 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
A6Apreciar i gestionar l'impacte social i mediambiental de les decisions empresarials tenint en compte
el paper i la responsabilitat de l'empresa en la societat.
LO1Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Analitzar els problemes organitzacionals de caràcter multi - organitzacional i multi - nivell des
d'una perspectiva estratègica.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Comprendre el marc conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa, els seus fonaments així com
les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la RSC en la seva gestió.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Analitzar la importància de la gestió de la informació en l'empresa i les principals eines GINF

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
A7Dissenyar el pla d'internacionalització d'una empresa des d'una perspectiva multidisciplinària i
aplicar estratègies per al seu desenvolupament.
LO1Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Aplicar les diferents teories sobre estratègies corporatives en entorns globals a la direcció
d'empreses .

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Conèixer els mecanismes de finançament i inversió de l'empresa des d'un punt de vista global de
l'experiència empírica i de les formulacions acadèmiques actuals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Exercitar la presa de decisions estratègiques en un entorn global.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Analitzar la realitat empresarial a través de casos i experiències empresarials amb l'objectiu
d'integrar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures del màster.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Dominar els fonaments teòrics de la direcció d'empreses i de les seves àrees funcionals.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Definir , analitzar i proposar solucions a problemes empresarials complexos.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Detectar les necessitats, les avantatges i els inconvenients que tenen les empreses en relació a la
seva internacionalització.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Saber treballar les bases de dades per tal de poder determinar quines accions són les més
adequades per al procés d´internacionalització de l´empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
A8Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació científica en l'àmbit d'economia i empresa
(especialitat investigació)
LO1Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Entendre la investigació científica com un procés, identificar-ne les fases i entendre les
diferents habilitats que requereix cadascuna.

16665501/WORK PLACEMENT
A9Utilitzar i combinar les tècniques més adequades, tant quantitatives com qualitatives, per
desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa. (Especialitat
LO1Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Conèixer tècniques estadístiques i d'anàlisi de dades avançades

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Conèixer el nivell d'aplicació del paradigma qualitatiu en la investigació empresària actual,
dissenyar estratègies metodològiques per abordar una investigació qualitativa i desenvolupar
habilitats de recopilació i anàlisi de dades qualitatives.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer i aplicar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives avançades

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4 Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Prendre decisions en un ambient d'incertesa aplicant tècniques fuzzy sets i xarxes neuronals
artificials a problemes d'Economia i Empresa.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Analitzar contextos econòmics en què interactuen molts agents i en els quals el benefici que rep
cada agent no depèn només de les seves decisions sinó també de les decisions dels altres agents.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO6Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO6 - Entendre la investigació científica com un procés així com identificar i entendre les fases
d'aquest.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO7Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO7 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO8Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO8 - Proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO9Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO9 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació. Donar resposta als
reptes que planteja la societat i l'entorn globalitzat actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO10Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO10 - Dissenyar estratègies metodològiques i formular hipòtesis d'investigació, analitzant
quantitativament les dades i variables que permetin assolir el propòsit de l'estudi.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO11Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO11 - Conèixer les propietats de les metodologies quantitatives i qualitatives, així com saber discernir
quines són pertinents en cada projecte de recerca.

16665501/WORK PLACEMENT
A10Planificar i organitzar la transferència i publicació dels resultats de la investigació
(especialitat investigació).
LO1Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Conèixer l'estructura i contingut d'una tesi doctoral i altres treballs d'investigació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Conèixer els sistemes de rànquings de les publicacions acadèmiques i científiques; identificar i
avaluar els diferents tipus de publicacions i saber com preparar un article per a la seva
publicació.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO3Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO3 - Conèixer els processos per a la creació de xarxes de recerca nacionals i internacionals i entendre
la dinàmica de producció científica a través de xarxes.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO4Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO4 - Donar resposta als reptes que planteja la societat i l'entorn global actual.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO5Saber escriure una revisió de la literatura científica.
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO5 - Saber escriure una revisió de la literatura científica.

16665501/WORK PLACEMENT
CT1Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.
LO1Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Develop sufficient independence to work on research projects and scientific and technological
ventures within their discipline.

16665501/WORK PLACEMENT
CT2Make judgements on the basis of the efficient management and use of information.
LO1Make judgements on the basis of the efficient management and use of information
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Make judgements on the basis of the efficient management and use of information

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Identificar i reconèixer els conceptes apressos en el Màster dins els casos i experiències
empresarials tractats.

16665501/WORK PLACEMENT
CT3Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.
LO1Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Solve complex problems critically, creatively and innovatively in multidisciplinary contexts.

16665501/WORK PLACEMENT
CT4Work in multidisciplinary teams and complex contexts.
LO1Work in multidisciplinary teams and complex contexts.
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Work in multidisciplinary teams and complex contexts.

16665501/WORK PLACEMENT
 LO2Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO2 - Treballar en equips multidisciplinaris. Desenvolupar de forma crítica alguns dels casos reals
tractats.

16665501/WORK PLACEMENT
CT5Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.
LO1Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Communicate complex ideas effectively to all sorts of audiences.

16665501/WORK PLACEMENT
CT6Develop skills to manage career development.
LO1Develop skills to manage career development.
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Develop skills to manage career development.

16665501/WORK PLACEMENT
CT7Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.
LO1Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665101/ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665102/FINANCIAL STRATEGIES
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665103/MARKETING STRATEGIES
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665104/MANAGEMENT SKILLS
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665105/BUSINESS INTERNATIONALISATION
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665106/BUSINESS SIMULATION
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665301/MASTER'S THESIS
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665201/BUSINESS CASES AND EXPERIENCES
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665202/MANAGEMENT ACCOUNTANCY AND BUSINESS INDICATORS
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665204/ENTREPRENEURIALISM AND BUSINESS PLANS
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665209/LEADERSHIP AND TALENT MANAGEMENT
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665210/CONSULTANCY PROCESSES
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665211/FINANCIAL PRODUCTS AND INSTRUMENTS
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665212/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665213/DECISION-MAKING TOOLS IN TIMES OF UNCERTAINTY
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665214/RESEARCH PROCESSES
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665216/QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665218/QUANTITATIVE RESEARCH TECHNIQUES I
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665221/EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665222/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665223/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS II
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665224/STUDIES IN THE FRAME OF MOBILITY AGREEMENTS III
    LO1 - Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional.

16665501/WORK PLACEMENT