2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Desenvolupar habilitats professionals (lideratge, negociació, comunicació, etc.) que capacitin l'estudiant per a l'exercici de tasques de coordinació d'equips en empreses, institucions i organitzacions de caràcter públic o sense ànim de lucre que operen en l'àmbit internacional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
 CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
Tipus C Codi Competències Nuclears