2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1.5 0 1.5
Sessió Magistral
A2
CT4
CT6
15 20 35
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
CT4
CT6
10 15 25
Atenció personalitzada
1.5 0 1.5
 
Proves mixtes
A2
CT4
CT6
2 10 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat