2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura, els seus continguts, metodologia i criteris d'avaluació.
Sessió Magistral S’introdueixen els continguts conceptuals de l’assignatura. Són de tipus participatiu, i s’espera que l’estudiant aprofundeixi el seu coneixement del temari a base d’estudi personal fora de l’entorn de l’aula.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es proposarà una sèrie d’activitats pràctiques relacionades amb el contingut de l’assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets.